پیش فروش محدودی از واحد های مجتمع قصرطلایی

پیش فروش محدودی از واحد های مجتمع قصرطلایی

مازندران - فریدونکنار - خیابان ساحلی

پیش فروش, فروش

6,000,000تومان